Subsidies voor het schoolplein
Van de volgende instellingen kregen we een bijdrage voor het inrichten van het schoolplein:
Rabobank
Old Burger Weeshuis
Stichting Wieger Jansleen geen website
Wees een zegen
Rotary Franeker
Het Klaarkampster Weeshuis