Nieuwbouw CBS De Korendrager


In het seizoen 2016-2017 is de Korendrager verbouwd. Hierover een mooi artikel in het blad Bouwen in het Noorden.

Interview n.a.v. opening De Korendrager.

Tevens zijn er filmpjes gemaakt van de feestelijke opening.