Tevredenheidsonderzoek
Hieronder treft u de uitslag van het tevredenheidsonderzoek onder de ouders en één onder de kinderen van de groepen 6 t/m 8. Hoewel we uiterst tevreden zijn over de uitslagen, zijn er vanzelfsprekend altijd verbeterpunten. Daar zullen we uiteraard mee aan de slag gaan.
Schoolgids
Hier kunt u de schoolgids van de Korendrager downloaden. Deze gids is vooral bedoeld voor de ouders van (toekomstige) leerlingen en is tevens een informatiebron voor iedereen die met de school te maken heeft. In de gids vindt u de meest relevante informatie. Veel van de in deze gids genoemde documenten kunt u ook raadplegen op deze site.
Schoolplan

Een schoolplan is een plan van en voor de school. In ons schoolplan geven we aan, welke keuzen we voor het onderwijs (2019-2023) hebben gemaakt.

We hebben de algemene doelen van de school vertaald naar de dagelijkse praktijk. Dit plan geeft het bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs.

Hieronder vindt u een poster met een samenvatting van de plannen voor de komende jaren.

Inspectierapport
Net zoals iedere school heeft de inspectie ook onze school, 3 december 2013, bezocht en gecontroleerd. Dit inspectiebezoek heeft voor onze school een dikke voldoende opgeleverd. Wij zijn blij dat ze geen tekortkomingen heeft geconstateerd en dat het totale onderwijs als positief is beoordeeld! Dat is nu ook op papier gezet in de vorm van een verslag. 
KIVA
Om pesten in de kiem te smoren voeren we op De Korendrager de KiVa-methode in. Een vrij nieuw programma, ontwikkeld in Finland, dat uitgaat van het positieve. Er wordt niet gestraft, maar er worden afspraken gemaakt over hoe we het pesten kunnen stoppen, om het veilig en leuk te maken voor alle kinderen. KiVa is een Fins woord voor 'leuk' of 'fijn'. Ieder kind heeft recht op een fijne schooltijd. Kinderen moeten graag naar school gaan. Dat is een voorwaarde om goed te leren. KiVa sluit goed aan bij ons uitgangspunt dat een positief pedagogisch klimaat een voorwaarde is om tot leren te komen. In de Oudergids vindt u meer informatie over pesten.