5 november, Foto impressie start Victory4all

Hieronder een foto van de start van Victoy4all


29 oktober, Muziek impuls

Het verbeterthema 'Muziek' op De Korendrager gaat van start!

Maandag 24 september hebben de leerkrachten al een eerste studieochtend gehad over modern en interactief muziekonderwijs. Berni Dijkerman en Thys Oud van Akte 2 gaven het startsein voor de Impuls Muziekregeling bij ons op school. Niet alleen de kinderen krijgen structureel muziekles, ook de leerkrachten worden getraind. De training/coaching voor de leerkracht verzorgt Syde van der Ploeg. De muzieklessen krijgen de kinderen van de eigen leerkracht en Syde van der Ploeg. Voor de uitvoering van het plan zijn wij een structurele samenwerking aangegaan met Akte 2 in Sneek voor drie jaar. Met de subsidieregeling ‘Impuls muziekonderwijs’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie investeren wij in meer en beter muziekonderwijs op de Korendrager. Het plan (de subsidieaanvraag) is op maat gemaakt door onze cultuurcoördinator Jacoba Meijer om meer en beter muziekonderwijs te realiseren op De Korendrager. Wij zullen zodoende de komende 3 jaar gaan werken aan:

 

-Deskundigheidsbevordering van de leerkrachten
-Het verzorgen van structureel muziekonderwijs in alle leerjaren
-Het vormen van verbindingen tussen binnen schoolse en buitenschoolse muziekeducatie.

 

De verbinding naar buiten zal gemaakt worden met muziekvereniging Advendo. Een verkennend gesprek met een delegatie van het korps heeft al plaats gevonden. Het gewenste resultaat is dat alle kinderen op de basisschool regelmatig een betekenisvol aantal uren muziekonderwijs krijgen en hier plezier aan beleven, verzorgd door gekwalificeerde mensen die voor de klas staan.


Handleiding Mijn School
Hier vindt u de handleiding van het ouderportaal. We raden u aan deze te downloaden en op te slaan op uw pc en/of deze uit te printen.
Staat het antwoord dat u zoekt er niet bij, stuur dan een e-mail naar de helpdesk s.dewitte@cbo-nwf.nl. Geef een korte omschrijving van het probleem. Vermeld ook uw telefoonnummer, zodat er contact met u opgenomen kan worden. U kunt op maandag en donderdag van 14.15 -16.30 ook altijd even bellen of bij ons op school langskomen.