september
10Omgekeerde spreekavond
11Omgekeerde spreekavond
19Start Handenarbeid
20AD Sportdag
24Kinderen vrij
26Informatie avond
oktober
november
december
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli