Uitgelicht: Muziek impuls

Het verbeterthema 'Muziek' op De Korendrager gaat van start!

Maandag 24 september hebben de leerkrachten al een eerste studieochtend gehad over modern en interactief muziekonderwijs. Berni Dijkerman en Thys Oud van Akte 2 gaven het startsein voor de Impuls Muziekregeling bij ons op school. Niet alleen de kinderen krijgen structureel muziekles, ook de leerkrachten worden getraind. De training/coaching voor de leerkracht verzorgt Syde van der Ploeg. De muzieklessen krijgen de kinderen van de eigen leerkracht en Syde van der Ploeg. Voor de uitvoering van het plan zijn wij een structurele samenwerking aangegaan met Akte 2 in Sneek voor drie jaar. Met de subsidieregeling ‘Impuls muziekonderwijs’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie investeren wij in meer en beter muziekonderwijs op de Korendrager. Het plan (de subsidieaanvraag) is op maat gemaakt door onze cultuurcoördinator Jacoba Meijer om meer en beter muziekonderwijs te realiseren op De Korendrager. Wij zullen zodoende de komende 3 jaar gaan werken aan:

 

-Deskundigheidsbevordering van de leerkrachten
-Het verzorgen van structureel muziekonderwijs in alle leerjaren
-Het vormen van verbindingen tussen binnen schoolse en buitenschoolse muziekeducatie.

 

De verbinding naar buiten zal gemaakt worden met muziekvereniging Advendo. Een verkennend gesprek met een delegatie van het korps heeft al plaats gevonden. Het gewenste resultaat is dat alle kinderen op de basisschool regelmatig een betekenisvol aantal uren muziekonderwijs krijgen en hier plezier aan beleven, verzorgd door gekwalificeerde mensen die voor de klas staan.

Kalender

20 december
Kerstviering
22 december
Kerstvakantie
14 januari
Toetsweek
Overzicht Kalender

Schoolnieuws

- Geen nieuws in het juiste formaat beschikbaar-

Verenigingsnieuws

Leerlingen van CBO Noardwest-Fryslân zetten zich in voor onderwijs in Zuid-Afrika

Kinderen van onze zeventien bassischolen zetten zich van 5 tot en met 16 november in voor de

Uit de media

Top-films

Behalve de verplichte leeslijst op de basisschool moet er ook een verplichte kijklijst komen.