Leerplicht en verlof
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk.
Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan in een folder beschreven die op school kunt halen.
Meer informatie vind u op de volgende site.
Aanmelden
Passend onderwijs
Omdat wij ieder kind passend onderwijs willen geven, moeten wij ons van elke leerling een zo goed mogelijk beeld vormen. Hiervoor hebben wij een aanmeldingsprocedure ontwikkeld. Hieronder geven wij een overzicht van onze aanmeldingsprocedure. Dit overzicht geldt alleen voor aanmeldingen voor kinderen die nog niet naar school gaan. Voor ouders die aan overstappen denken voor hun kind van een andere school hanteren we een ander stappenplan. 

Aanmelden
Wanneer u op zoek bent naar een school voor uw kind(eren) en u wilt nadere informatie over de Korendrager, dan kunt u het beste het aanmeldingsformulier invullen en een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding. Na het verkennende gesprek kan de school informatie opvragen bij bijv. de peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf. Daarna beslist de school over plaatsing. In uitzonderlijke situaties kan, in samenspraak met de ouders, gekeken worden naar een andere passende onderwijsinstelling. Na het besluit tot toelating kunt u het inschrijfformulier invullen en opsturen. Daarna volgt de inschrijving: dit gebeurt op de dag waarop het kind voor het eerst de school bezoekt. 

Wanneer aanmelden
Bij het aanmelden van jonge kleuters is het verstandig ruim van tevoren contact op te nemen. Vanaf het moment dat uw kind drie jaar is geworden, bijvoorbeeld. Er is geen wachtlijst op De Korendrager.

Wennen
In de maand voorafgaand aan de vierde verjaardag mag uw kind maximaal 5 keer een ochtend of middag de school bezoeken om alvast te wennen aan de groep en de leerkracht. De eerste schooldag na de vierde verjaardag mag uw kind dagelijks naar school.