Voor- en naschoolse opvang
Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor één of meerdere vaste dagen per week, kan dat telefonisch en tevens vult u een aanmeldingsformulier in (te downloaden op  www.kinderopvangfriesland.nl. nl). U doet dit in brievenbus in de hal, naast het directiekantoor.
Wanneer u incidenteel gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot overblijven, kunt u uw kind alléén telefonisch opgeven.
Af- en aanmelden: telefonisch voor 9.00 uur. Overblijfcoördinator: mevrouw Faber, tel. 06-10808987. Op de voicemail spreekt u dan duidelijk de naam en groep van uw kind in en uw boodschap.
De buitenschoolse opvang sluit tussen 07.00 en 18.15 uur naadloos aan bij de schooltijden. De Stichting Kinderopvang Friesland organiseert ook de voor- en naschoolse opvang op de Korendrager. Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met onze adjunct hoofd BSO Ellen Faber (06-10808987), met de directeur of met de Stichting Kinderopvang Friesland.
Postbus 134 
8800 AC Franeker 
Telefoon: 0517-380680 
info@kinderopvangfriesland.nl

De voor-, en naschoolse opvang is geregeld in de Wet Kinderopvang. Vanaf 1 augustus 2007 heeft het schoolbestuur de verplichting om kinderen sluitende dagopvang te bieden als ouders daar om vragen. De buitenschoolse opvang moet tussen 07.30 en 18.30 uur naadloos aansluiten op de schooltijden. Bij de vereniging voor CBO Noardwest Fryslân  hebben we  gekozen voor een samenwerking met de Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland. Waar mogelijk wordt de opvang in of rond de school gerealiseerd. Wilt u meer informatie over de voor- of naschoolse opvang klik dan op deze link: Stichting Kinderopvang Friesland
BuitenSchoolse Opvang
Wat is buitenschoolse opvang (BSO)?

Sluiten de schooltijden niet goed aan op uw werk- of studietijden? Dan kunnen we u via de buitenschoolse opvang (BSO) helpen. Kinderen kunnen in dit geval voor of na school, op vrije middagen, maar ook in de vakanties bij ons terecht.
De omvang per groep is ongeveer 20 kinderen. Jongens en meisjes tussen de 4 en 13 jaar worden in speciale ruimtes opgevangen. Elk kind komt minimaal één middag per week en wordt begeleid door professionele beroepskrachten. Wij kunnen 2 groepen opvangen op onze BSO.
In de opvanglokaal van de buitenschoolse opvang is ruimte voor individuele spelletjes, groepsactiviteiten en gezelligheid. Maar nog belangrijker: kinderen voelen zich er thuis, er heerst een vertrouwde sfeer en in aparte ruimtes – voor rust en concentratie – is ruimte om huiswerk te maken.
Elke groep heeft één of twee begeleiders. Dit hangt er maar net vanaf hoe groot de groep is. De leiders beschikken over een op het werk aansluitend diploma en vormen samen met de stagiaires het team.
De schooltijden en de opvang zijn op elkaar afgestemd. We bieden zowel voor schooltijd als na schooltijd opvang. Voor schooltijd vanaf 7:00, na schooltijd tot 18:15.

Tijdens vakanties en vrije dagen is opvang voor de hele dag mogelijk. In principe zijn we in alle vakanties geopend, uitgezonderd de navolgende dagen:
Nieuwjaarsdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Bevrijdingsdag*
Hemelvaartsdag
Vrijdag na Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Eerste en tweede Kerstdag
De dagen tussen Kerst & Oud en Nieuw
*Alleen tijdens jubileumdagen, eens in vijf jaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Adjunct hoofd van deze locatie. Ellen Faber 0610818987 faber2@kinderopvangfriesland.nlPeuteropvang
Wat is peuteropvang?

De peuteropvang is een heerlijke en veilige plek waar kinderen vrijuit spelen en zich verder ontwikkelen. Hier stimuleren we de ontwikkeling van de peuter op een positieve manier en leren we ze rustig te wennen aan de overgang naar de kleuterklas.

Voor wie?
Alle peuters van 2 tot 4 jaar vangen we op door middel van vaste leidsters. Zij hebben allemaal een op het werk afgestemd diploma. Onze peuteropvang werkt met een vaste dagindeling. Op deze manier zorgen we voor duidelijkheid en dat heeft weer meer zelfvertrouwen bij elke peuter tot gevolg.
Communiceren, op je beurt wachten en speelgoed delen: dit is slechts een kleine opsomming van wat we kinderen op de peuteropvang bijbrengen. Ze leren omgaan met andere kinderen, maar ook met spullen van een ander, zoals speelgoed of knutselmateriaal.
Daarnaast stimuleren de leidsters ook het gebruik van taal, zelfstandig gedrag en helpen ze de kinderen hun dagelijkse omgeving te verkennen. Op die manier ontwikkelen ze sociale en persoonlijke vaardigheden en daarvan krijgen ze meer zelfvertrouwen. Het kind staat centraal en zijn of haar behoeftes zijn het belangrijkst. Voorafgaand aan de eerste ochtend op de peuteropvang is er de mogelijk om nog even de opvanglocatie te bekijken. Daarbij bekijken we de behoeftes van uw kind en daarna bouwen de leidsters stap voor stap een vertrouwensrelatie met ze op.
Op één groep peuters zitten maximaal twee leidsters, ondersteund door stagiaires. Alle leidsters zijn in het bezit van een VVE diploma. Tevens word er gewerkt met de Uk en Puk methode.

Peuteropvang de Korendrager is geopend op dinsdag en donderdag ochtend van 8:30- 12:00

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Adjunct hoofd van deze locatie. Ellen Faber 0610818987 faber2@kinderopvangfriesland.nl

Inspectierapporten

Hier vindt u de inspectierapporten BSO en Kinderopvang.
- Inspectie BSO
- Inspectie Kinderopvang