Inschrijven

Fijn dat u uw kind wilt inschrijven op onze school.
Hiervoor kunt u onderstaand formulier invullen en versturen.

Na ontvangst van het formulier nemen wij contact met u op.


Naam ouder/verzorger
Naam kind
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnr.
E-mail *

Wij geven ons kind op voor:
(meerdere antwoorden mogelijk)

Peuteropvang

Voorschoolse opvang

Basisschool

Naschoolse opvang


+ =