IKC De Korendrager, met plezier leren

De Korendrager is een van de twee christelijke basisscholen van Franeker. Onze school ligt aan het Bolwerk in de eeuwenoude binnenstad. Op onze school krijgen bijna 200 kinderen onderwijs. De jongsten zijn 4 jaar, de oudsten 13.
Als team willen we onze leerlingen inspireren en stimuleren. We willen dat ieder kind met plezier naar school gaat en veel leert.
Naast onze basisschool hebben we voor kinderen van 2 tot 4 jaar onze peuteropvang. Voor de kleintjes is dit een prima voorbereiding op de basisschool.

Waarom cbs De Korendrager

De Korendrager is een school waar kinderen met plezier naar toe gaan en veel kunnen leren. Er heerst een goede, veilige sfeer. Daar doen we veel voor. Het team doet er alles aan om de kinderen de aandacht te geven die ze nodig hebben om te groeien. Dat doen we door te zorgen voor structuur, rust en gezelligheid. Iedereen is welkom op de Korendrager.

Respect voor verschillen

Onze samenleving bestaat uit verschillende culturen, en ieder gezin heeft haar eigen gewoontes en gebruiken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen onderling respect hebben voor elkaar en leren dat verschillen de moeite waard zijn en naast elkaar mogen bestaan. 
Om elk kind tot zijn recht te laten komen, houden wij rekening met individuele verschillen.

Met KiVa is school fijn

Op onze school willen we dat de kinderen ook sociaal veilig zijn. Pesten gaan we tegen. Bij onze leerlingen stimuleren we dat zij sociaal vaardiger worden en zich sociaal emotioneel ontwikkelen. Wij gebruiken daarvoor de KiVa-methode, die uitgaat van het positieve. We straffen niet, maar maken afspraken over hoe we het pesten kunnen stoppen om het voor alle kinderen veilig en leuk te maken.


Onderdeel van CBO-NWF

Cbs De Korendrager is onderdeel van CBO Noardwest Fryslân. Samen met nog 16 andere christelijke basisscholen in de regio vormen we een sterke, stabiele vereniging. 
We werken samen waar dat voordelen biedt en benutten zo elkaars kennis en kunde. Een voorbeeld daarvan zijn de plusklassen voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Maar ook dat iedere school "de Bieb op school" heeft.

Onderdeel van Kinderopvang Noardwest Fryslân

Vanaf 1 januari 2020 wordt de peuteropvang en vanaf 1 februari 2020 de BSO aangeboden door Stichting Kinderopvang Noardwest Fryslân. U kunt zich aanmelden voor de Peuteropvang of de BSO via het aanmeldformulier op deze website. Meer informatie kan de directeur van de Korendrager, Piet Huijser, u geven.

Stichting kinderopvang Noardwest Fryslân
Academiestraat 30
8801LJ  Franeker

Dit zijn wij!

Bekijk hier het filmpje dat onze leerlingen maakten over de ontwikkelingen op de scholen van onze vereniging.