IKC De Korendrager, met plezier leren

De Korendrager is een van de twee christelijke kindcentra van Franeker. IKC de Korendrager ligt aan het Bolwerk in de eeuwenoude binnenstad. Bijna 200 kinderen krijgen hier opvang en onderwijs. De jongsten zijn 4 jaar, de oudsten 13.
Als team willen we onze kinderen inspireren en stimuleren. We willen dat ieder kind met plezier naar school gaat en veel leert.
IKC de Korendrager heeft naast een basisschool ook peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Voor de peuters is dit een prima voorbereiding op de basisschool. Ook is er voor- en naschoolse opvang voor alle kinderen van de basisschool.

Waarom IKC de Korendrager

De Korendrager is een kindcentrum waar kinderen met plezier naar toe gaan en veel kunnen leren. Er heerst een goede, veilige sfeer. Daar doen we veel voor. Het team doet er alles aan om de kinderen de aandacht te geven die ze nodig hebben om te groeien. Dat doen we door te zorgen voor structuur, rust en gezelligheid. Iedereen is welkom op de Korendrager.

Respect voor verschillen

Onze samenleving bestaat uit verschillende culturen, en ieder gezin heeft haar eigen gewoontes en gebruiken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen onderling respect hebben voor elkaar en leren dat verschillen de moeite waard zijn en naast elkaar mogen bestaan. 
Om elk kind tot zijn recht te laten komen, houden wij rekening met individuele verschillen.

Met KiVa is school fijn

Op ons kindcentrum willen we dat de kinderen ook sociaal veilig zijn. Pesten gaan we tegen. Bij onze leerlingen stimuleren we dat zij sociaal vaardiger worden en zich sociaal emotioneel ontwikkelen. Wij gebruiken daarvoor de KiVa-methode, die uitgaat van het positieve. We straffen niet, maar maken afspraken over hoe we het pesten kunnen stoppen om het voor alle kinderen veilig en leuk te maken.


Wij zijn onderdeel van CBO Noardwest Fryslân

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderopvang en basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
In de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden hebben we 16 vestigingen voor basisonderwijs en diverse vormen en combinaties van kinderopvang.
Onze wortels liggen in het christelijk basisonderwijs. Nu hebben we een open toelatingsbeleid waarbij we respectvol omgaan met anders- en niet-gelovigen.
De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden: vertrouwen, bezieling en groei..

Dit zijn wij!

Bekijk hier het filmpje dat onze leerlingen maakten over de ontwikkelingen op de scholen van onze stichting.