Uitgelicht: Infoavond nieuwbouw De Korendrager


Het architectenbureau Alynia heeft het voorontwerp van de nieuwe school bijna klaar. In december hopen de betrokken partijen het voorlopig ontwerp voor de school met geïntegreerde kinderopvang helemaal klaar te hebben. De gemeenteraad zal naar verwachting het benodigde budget voor de nieuwbouw in december beschikbaar stellen. We verwachten met ingang van schooljaar 2017-2018 de nieuwe school in gebruik te nemen.
Op woensdagavond 9 december organiseren we een informatieavond over de nieuwbouw van de school. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in de gemeenschapsruimte. Tijdens de informatieavond geeft Gerry Meagher (Alynia architecten) een toelichting op de bouwplannen en zal Pyt Sybesma (CBO Noardwest Fryslân) spreken over de huisvesting van de kinderen tijdens de bouw. Iedereen is van harte welkom en uiteraard is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Voor de organisatie van deze avond willen we graag weten hoeveel ouders we kunnen verwachten. Wilt u voor 4 december mailen naar dekorendrager@cbo-nwf.nl met hoeveel personen u komt.

Met een vriendelijke groet,Tjalling de Jong

Kalender

03 december
Sinterklaasfeest
17 december
Kerstviering
Overzicht Kalender

Schoolnieuws

Kinderboekenweek

Raar maar Waar Twee uitvinders op De Korendrager demonstreerden voor de kinderen hun proefjes.

Verenigingsnieuws

De Koer fan Fryslân

Woensdag 11 november werd 'De Koer fan Fryslân' aan het bestuur overhandigd door Jellie de Roos.

Uit de media

‘Vluchteling-probleem op school’

De komst van vluchteling- en asielkinderen naar Nederland zorgt op veel scholen voor problemen door